Poznaj koordynatorów

Marta Biernath

Marta jest doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce publicznej posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki migracji do Polski. W Migrant Service odpowiada za doradztwo klientom biznesowym i indywidualnym w zakresie wyboru i realizacji optymalnych ścieżek legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Przez blisko sześć lat była pracownikiem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), gdzie jako specjalistka z zakresu polskiego prawa migracyjnego realizowała liczne projekty i działania dotyczące integracji migrantów na polskim rynku pracy oraz legalizacji ich pobytu i pracy. Przez cztery lata pracowała,  jako asystent naukowo-badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizowała projekty badawcze poświęcone migracjom do Polski. Autorka wielu opracowań na temat polskiej polityki migracyjnej i integracyjnej. Była również zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów w Polsce.

Tomasz Tarasiuk

Tomasz ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie migracji i regulacji prawnych z tym związanych.  W Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej (SIP) w ramach projektu realizowanego wraz z Wydziałem do Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, udzielał migrantom indywidualnych porad związanych przepisami prawa dotyczącymi  pobytu w Polsce. W Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie (IOM) współpracował z: Urzędem do Spraw Cudzoziemców, misjami IOM na całym świecie, Strażą Graniczną, placówkami dyplomatycznymi. Ponadto, posiada doświadczenie na rynku biznesowym związane z obsługą klientów indywidualnych, jak i firm zatrudniających cudzoziemców.