Jak pomagamy?

Konsultacje

 

Naszym priorytetem jest dążenie do uproszczenia i skrócenia postępowania w danej sprawie bez uszczerbku dla jej efektywności.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego konsultant Migrant Service:

  • przeanalizuje dostarczone dokumenty oraz okoliczności danej sprawy,

  • odpowie na wszystkie pytania i rozwieje wątpliwości, oraz

  • zaproponuje optymalne rozwiązanie.

Przekazana wiedza, praktyczne informacje oraz wskazówki dla dalszego działania pozwolą na samodzielne prowadzenie sprawy.​

Prowadzenie sprawy

 

Jeśli jednak samodzielne prowadzenie sprawy wydaje się zbyt kłopotliwe i czasochłonne, to Migrant Service może poprowadzić daną sprawę.

Od momentu, gdy zostanie nam powierzone jej prowadzenie, 

konsultant:

  • będzie informował o wszelkich formalnościach, których należy dopełnić,

  • przygotuje odpowiednie dokumenty,

  • dopilnuje wszelkich terminów,

  • będzie reprezentował Klienta w urzędach,

  • na każdym etapie postępowania będzie dbał o maksymalne zmniejszenie uciążliwości uzyskania odpowiednich dokumentów,

  • z odpowiednim wyprzedzeniem przypomni, że dotychczasowe zezwolenie będzie wygasać, co ułatwi ubieganie się o kolejne zezwolenie. 

Kontakt

ul. Bagatela 12 lok. 502, V piętro,
00-585 Warszawa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godz 9:00 do 17:00.

 

tel. 720 840 132 (język polski i angielski)
tel. 720 840 458 (język polski i rosyjski)

 

info@migrantservice.pl