Dla pracodawców

Uznaliście Państwo, że zatrudnienie  cudzoziemca jest korzystne dla Państwa firmy. Jednak konieczność przebicia się przez gąszcz przepisów i poświęcenia czasu na skompletowanie dokumentów w różnych urzędach nie jest dla Was rozwiązaniem optymalnym.

Migrant Service wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagających Pracodawców i pomaga w legalizacji pobytu cudzoziemca na podstawie pracy, a w szczególności w:

 • uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

 • uzyskaniu zezwolenia na pracę,

 • rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.

A także:

 • przygotowaniu umowy przedwstępnej,

 • uzyskaniu opinii starosty,

 • zameldowaniu cudzoziemca,

 • uzyskaniu numeru NIP,

 • pomocy w przyjeździe i legalizacji pobytu członków rodziny zatrudnionego cudzoziemca (mąż/żona, dzieci), a w szczególności:

  • rejestracji zaproszenia,
  • zameldowaniu cudzoziemca,
  • uzyskaniu zezwolenia na pobyt.​

Kontakt

ul. Bagatela 12 lok. 502, V piętro,
00-585 Warszawa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godz 9:00 do 17:00.

 

tel. 720 840 132 (język polski i angielski)
tel. 720 840 458 (język polski i rosyjski)

 

info@migrantservice.pl