Dla cudzoziemców

Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce wiąże się z wieloma pytaniami
i wątpliwościami.

 

  • Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce?

  • Zaproszenie rodziny do Polski?

  • Napisanie odwołania od decyzji wojewody?

  • Zmiana pracodawcy?

  • Praca i studia?

  • Praca po studiach?

  • Kończąca się wiza?

  • Uzyskanie polskiego obywatelstwa?

Codziennie skutecznie pomagamy rozwiązać te, jak  i wiele innych problemów.

Kontakt

ul. Bagatela 12 lok. 502, V piętro,
00-585 Warszawa
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, od godz 9:00 do 17:00.

 

tel. 720 840 132 (język polski i angielski)
tel. 720 840 458 (język polski i rosyjski)

 

info@migrantservice.pl